Espai Públic, Mobilitat i Accessibilitat al Districte de Gràcia

Districte de Gràcia (Barcelona)

El barri de Gràcia està sotmès a múltiples pressions i presenta una densitat de població superior a la resta de Barcelona. A aquestes característiques se sumava una presència massiva de vehicles privats, el que suposava un dèficit en l'espai disponible per al vianant. El projecte es va centrar en tornar la ciutat al ciutadà, superant l'actual dicotomia conductor / vianant. Per a això es va incrementar l'espai del vianant, restringint l'accés de vehicles privats, implantant zones multifuncionals i planificant aparcaments col·lectius per a automòbils, motocicletes i bicicletes. Així es va aconseguir un espai públic confortable que fomenta la cohesió social, garantint la mobilitat i l'accessibilitat i reduint els impactes mediambientals.

Les Superillles es van definir a través de la malla de vies bàsiques en l'interior del qual prohibeix la circulació. La seva implantació al districte va suposar un procés ampli de participació i es va dissenyar un pla de comunicació destinat a tota la ciutadania afectada.

La Superilla va permetre integrar totes les intervencions de manera coherent i funcional, incrementant-se les places d'aparcament i reorganitzant la càrrega i descàrrega. El transport públic va augmentar la seva oferta i les bicicletes van disposar d'una xarxa pròpia. Pel que fa a l'espai públic, es va invertir el domini del vehicle privat a favor del vianant. La superfície d'espais verds i d'estada es va duplicar, canviant la relació entre espai edificat, espais verds i d'estada, i alleujant la sensació de compressió.

La superfície d'espais verds i d'estada es va duplicar, canviant la relació entre espai edificat, espais verds i d'estada, i alleujant la sensació de compressió.

Espai Públic, Mobilitat i Accessibilitat al Districte de Gràcia

Ubicació:

Regió:

Estat:

 

Equip

Bettina Schaefer

Francesc Magrinya

Adrià Ortiz

Anabel Rubio

Mercè Taberna

Julia Massó

Gemma Salvador

 
Equip del Districte de Gràcia:

Esther García

Pere Camps

Juan Ramón Farré

Raúl de Toro

Gerard Cuevas

Santiago Fernández

Ana Martí

José Manuel Murillo

Maria del Mar Reventós

Felipe Riquer

Núria Vives